Për nevojat e NP Studenҫica Kërçovë, gjatë vitit 2013, është blerë një makinë ndërtimi e kombinuar (ngarkuesja e traktorëve) me plug shtesё pёr pastrimin e borёs. Makina e blerë është nga prodhuesi i njohur britanik JCB dhe ky model i makinës ECO 4CX. Makina punon në naftë me një zhvendosje prej 4400cm3 dhe një fuqi prej 81KW.