Lirimi i burimit gjatë dhjetor 2019 shkonte nga 827 litra në sekondë në minimum, në 1776 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin dhjetor është 1046 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 35 centimetra, maksimumi 44, ndërsa minimumi është 31 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë nёntor 2019 shkonte nga 487 litra në sekondë në minimum, në 903 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin nёntor është 581 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 25 centimetra, maksimumi 32,50, ndërsa minimumi është 22 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë tetor 2019 shkonte nga 502 litra në sekondë në minimum, në 574 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin tetor është 548 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 24 centimetra, maksimumi 24,80, ndërsa minimumi është 22,50 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë shtator 2019 shkonte nga 581 litra në sekondë në minimum, në 654 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin shtator është 616 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 26 centimetra, maksimumi 27, ndërsa minimumi është 25 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë gusht 2019 shkonte nga 654 litra në sekondë në minimum, në 803 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin gusht është 735 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 29 centimetra, maksimumi 30.50, ndërsa minimumi është 27 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë korrik 2019 shkonte nga 827 litra në sekondë në minimum, në 1046 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin korrik është 943 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 33.24 centimetra, maksimumi 35, ndërsa minimumi është 31 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë qershor 2019 shkonte nga 1046 litra në sekondë në minimum, në 1446 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin qershor është 1231 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 37,7 centimetra, maksimumi 40,5, ndërsa minimumi është 35 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë maj 2019 shkonte nga 1278 litra në sekondë në minimum, në 1884 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin maj është 1508 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 41,21 centimetra, maksimumi 45, ndërsa minimumi është 38,4 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2019 mund të gjenden në këtë tabelë.