Lirimi i burimit gjatë mars 2020 shkonte nga 930 litra në sekondë në minimum, në 1940 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin mars është 1248 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 38 centimetra, maksimumi 45.50, ndërsa minimumi është 33 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2020 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë shkurt 2020 shkonte nga 877 litra në sekondë në minimum, në 975 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin shkurt është 930 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 33 centimetra, maksimumi 33.80, ndërsa minimumi është 32 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2020 mund të gjenden në këtë tabelë.

Lirimi i burimit gjatë janar 2020 shkonte nga 877 litra në sekondë në minimum, në 1156 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin janar është 986 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 34 centimetra, maksimumi 36.70, ndërsa minimumi është 32 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2020 mund të gjenden në këtë tabelë.