Sistemi i menaxhimit të Ndërmarrjes Publike ,,Studenҫica”

 

Organet e Ndërmarrjes Publike për furnizimin me ujë ,, Studenҫica”  janë:

   - Bordi për kontrollin e operacioneve materiale dhe financiare;

   - Bordi i Drejtorëve;

   - Drejtor;

 Me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, janë emëruar anëtarët e mëposhtëm të Bordit për Kontrollin e Materialeve dhe Operacioneve Financiare:

 1. Lirim Fejza, President,
 2. Alen Canovski, Zëvendëskryetar
 3. Zorica Chepujnoska
 4. Ismail Mehmedi
 5. Naser Ismaili (E derguar drejt NP Studencica se shkarkohet nga detyra sepse eshte perzgjedhur ne funksion te ri nga 28.01.2019, NP Studencica informon kerkese per doreheqje)

 Me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u emëruan anëtarët e Këshillit drejtues:

 1. Sait Abazovski, President
 2. Festime Dervishi, Nënkryetar
 3. Stojan Mickoski
 4. Toni Matlioski
 5. Biljana Spaseska
 6. Merita Demiri
 7. Marjana Andrieska
 8. Jana Kostadinovska
 9. Sadat Ramçeski

 Drejtor:

 Urim Ahmedi