На двата линкови подолу, можете да дознаете повеќе за регионалниот систем за водоснабдување, како и за работата на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“.