Ndёrmarrja e ujёsjellёsit publik Studenҫica Kёrҫovё ka kaluar me sukses procesin e certifikimit të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001: 2015. Vlefshmëria e certifikatës së re të lëshuar nga kompania certifikuese MQS - certifikata dhe organizimi i vlerësimit të Maqedonisë deri më 03.10.2022.

  Kështu Ndërmarrja Publike Studenҫica Kërçovë konfirmon se i respekton përdoruesit e saj, i kupton nevojat dhe pritjet e tyre, duke u përpjekur të përmbushë plotësisht të gjitha palët.

sertifikat 9001 2015