Sistemi i menaxhimit të Ndërmarrjes Publike ,,Studenҫica”

 

Organet e Ndërmarrjes Publike për furnizimin me ujë "Studenҫica”  janë:

   - Bordi për kontrollin e operacioneve materiale dhe financiare;

   - Bordi i Drejtorëve;

   - Drejtor;

 Me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë emëruar anëtarët e mëposhtëm të Bordit për Kontrollin e Materialeve dhe Operacioneve Financiare:

 1. Lirim Fejza, President,
 2. Alen Canovski, Zëvendëskryetar
 3. Zorica Chepujnoska
 4. Ismail Mehmedi
 5. Bujar Zeneli-Gafurri

 Me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut u emëruan anëtarët e Këshillit drejtues:

 1. Sait Abazovski, President
 2. Festime Dervishi, Nënkryetar
 3. Stojan Mickoski
 4. Toni Matlioski
 5. Biljana Spaseska
 6. Merita Demiri
 7. Marjana Andrieska
 8. Jana Kostadinovska
 9. Sadat Ramçeski

 Drejtor:

m-r Ardita Dani