Lirimi i burimit gjatë mars 2021 shkonte nga 887 litra në sekondë në minimum, në 1177 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin mars është 964 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 33.60 centimetra, maksimumi 37, ndërsa minimumi është 32.20 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2021 mund të gjenden në këtë tabelë.