Lirimi i burimit gjatë janar 2021 shkonte nga 710 litra në sekondë në minimum, në 2650 litra në sekondë si vlera maksimale e rrjedhës. Vlera mesatare për muajin janar është 1191 litra në sekondë.

Niveli mesatar i ujit në Kaptazha është 37.20 centimetra, maksimumi 50.80, ndërsa minimumi është 28.40 centimetra.

Të dhënat e matura për dendësinë e burimit dhe nivelin e ujit gjatë gjithë muajve 2021 mund të gjenden në këtë tabelë.